WFOŚiGW

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

OTWARCIE OFERT NA WYKONAWCĘ I WYBORZE

Zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch audytów energetycznych dla budynków: Kościoła i Domu Rekolekcyjnego w Górecku Kościelnym, gmina Józefów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OTWARCIE OFERT NA WYKONAWCĘ

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Trwa sprawdzanie formalne dokumentów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONAWCĘ

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Górecko Kościelne 11, 23-460 Józefów, tel. (084) 687 80 45

na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii w Górecku Kościelnym”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019 r.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem  ofertowym.
 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: „Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii w Górecku Kościelnym” należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Górecko Kościelne 11, 23-460 Józefów w Kancelarii, do dnia 19.02.2019 r., w godz. 9:00 – 15:00.
 3. Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:

Ks. Jarosław Kędra – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym., tel. (084) 687 80 45.

     Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami z ramienia Menadżera Projektu są: Barbara Ostasz, Beata Bronikowska, tel. 84 639 20 53, wewn. 26.

Górecko Kościelne, dnia 08.02.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumentacja techniczna:

 

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Menadżera Projektu.

otwarcie oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Górecko Kościelne 11, 23-460 Józefów, tel. (084) 687 80 45 na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację usługi pn.: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii w Górecku Kościelnym”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019 r.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: „Oferta na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii w Górecku Kościelnym” należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Górecko Kościelne 11, 23-460 Józefów, Kancelaria do dnia 04.02.2019 r. godz. 9.00-15.00.
  Uwaga.
  Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w godz. 16:00 – 16:45 oraz po każdej Eucharystii.
 6. Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:
  Ks. Jarosław Kędra – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym., tel. (084) 687 80 45.

Górecko Kościelne, dnia 30.01.2019 r.

Załączniki:

Polecamy

diecezja-300x143

 

logo

Back to Top