Odpusty

św. Stanisława BM (8 V),
św. Antoniego (13 VI),
MB Anielskiej (2 VIII),
św. Franciszka (4 X)

Back to Top