NFOŚiGW

10.11.2023

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o trwającym postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji energetycznej budynku Domu Rekolekcyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacji Kościoła parafialnego oraz Domu rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym” realizowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Rozpoczęcie składania ofert: 10.11.2023
Zakończenia składania ofert: 24.11.2023 g.15:00

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz oferty z oświadczeniami

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 6 Przedmiary robót

Załącznik nr 7 Wzór umowy


OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji
energetycznej budynku Kościoła parafialnego dla projektu pn. „Termomodernizacji Kościoła
parafialnego oraz Domu rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym” realizowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo
Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Rozpoczęcie składania ofert: 1.09.2023
Zakończenia składania ofert: 15.09.2023 g.15:00

 

Załączniki
1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia
2. Wykaz robót
3. Wykaz osób
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań
5. Dokumentacja techniczna w branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna
6. Przedmiary robót w branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna
7. Wzór umowy
8. Zapytanie ofertowe

Back to Top