NFOŚiGW

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji
energetycznej budynku Kościoła parafialnego dla projektu pn. „Termomodernizacji Kościoła
parafialnego oraz Domu rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym” realizowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo
Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Rozpoczęcie składania ofert: 1.09.2023
Zakończenia składania ofert: 15.09.2023 g.15:00

 

Załączniki
1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia
2. Wykaz robót
3. Wykaz osób
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań
5. Dokumentacja techniczna w branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna
6. Przedmiary robót w branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna
7. Wzór umowy
8. Zapytanie ofertowe

Back to Top