XXV Festiwal  Pieśni Maryjnej

XXV Festiwal  Pieśni Maryjnej

XXV Festiwal  Pieśni Maryjnej

Brak komentarzy do XXV Festiwal  Pieśni Maryjnej Przeczytano: 1 709

W roku, w którym obchodzimimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II przygotowujemy się do organizacji Jubileuszowego XXV Festiwalu Pieńni Maryjnej. Niestety wybuch pandemi wprowadził wlele niepewności. Nadal nie wiemy czy w sierpniu będzie można orgaizować imprezy kulturalno-religijne. Pomimo niepewności można zgłaszać się  do udziału w Festiwalu na podstawie Regulaminu.

 

R E G U L A M I N 

XXV Festiwal  Pieśni Maryjnej
„Górecko – Dąbrowa 2020”
pod patronatem J.E ks. biskupa Mariana Rojka

Organizator:
Parafia pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym

Kontakt: Parafia pw. św. Stanisława. w Górecku Kościelnym, Górecko Kościelne 11, 23-460 Józefów
Telefon: 84 687-80-45, 607-096-186 adres e-mail: xjkedra@gmail.com

Współorganizator:
Urząd Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów

Celem festiwalu jest:

– pielęgnowanie polskiej pieśni:  religijnej,  patriotycznej, ludowej

– stworzenie możliwości prezentacji artystycznej zespołom i chórom działającym przy parafiach, domach  kultury, itp.

– mobilizowanie amatorskich zespołów i chórów do podnoszenia poziomu prezentacji artystycznej,

– mobilizowanie do poszukiwań unikalnego repertuaru,

– popularyzacja zespołowych i chóralnych form pieśni maryjnej

– integracyjne przeżycie modlitewne,

– forma spędzania wolnego czasu,

– promocja Górecka Kościelnego i okolic.

Uczestnicy:
W festiwalu uczestniczą amatorskie, ludowe zespoły śpiewacze oraz chóry z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i okolic

Warunki uczestnictwa:
Przygotowanie przez zespół/chór dwóch utworów (po 2 zwrotki):

  1. Pieśń Maryjna
  2. Pieśń dla Św. Jana Pawła II

Karty zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 19 czerwca 2020 r.
O udziale w festiwalu decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres:

Parafia pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym
Górecko Kościelne 11
23-460 Józefów                            
z dopiskiem: „Festiwal Pieśni Maryjnej”

 lub drogą e-maiową: xjkedra@gmail.com

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu, zostanie przekazana zespołom w terminie do 30 czerwca br. –

Termin Konkursu: 2 sierpnia 2020 r.

Miejsce konkursu: „Amfiteatr Dąbrowa”, Gmina Aleksandrów

Kryteria oceny:

– zgodność doboru repertuaru z wymogami regulaminu,

– interpretacja utworów,

– poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja)

– wykonanie – żywe, radosne , energiczne

– ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Najlepszym zespołom przyznane zostaną symboliczne nagrody: Złoty Różaniec, Srebrny Różaniec, Bursztynowy Różaniec.

Sprawy organizacyjne:

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, natomiast mogą zatroszczyć się o sponsora, któremu publicznie podziękujemy (bezpośrednio po występie). Organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

O Autorze

Zobacz także:

Dodaj komentarz:

Back to Top