Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Brak komentarzy do Ogłoszenia Przeczytano: 800

OGŁOSZENIA
6 Niedziela Wielkanocna
17.05. 2020 r.

 1. Dziękujemy ks. Krystianowi za wspólną modlitwę.
 2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 3. Zachęcam do uczestnictwa w majówkach codziennie o 16.45. w niedzielę o godz. 11.40.
 4. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc w tym trudnym czasie. Dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszej parafii. Ostatnio złożono 400 zł. Dziękuję za dzisiejszą tacę przeznaczoną na inwestycje w naszej parafii. Dziękuję za ofiary na Msze św. z okazji poświęcenia pól.
 5. Za tydzień taca na budownictwo sakralne, decyzją ks. Biskupa zostanie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.
 6. Za tydzień uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 7. Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi codziennie o godz. 16.30.
 8. Wracając do domu można nabyć tygodnik Niedziela.
 9. Informacja Biskupów…

W ostatnim czasie, niewątpliwie trudnym dla nas wszystkich, daje się słyszeć, oprócz wspaniałych głosów ludzkiej solidarności, świadectw życia wiary i przykładów zatroskania o wspólnotę Kościoła, również i głosy krytyki, czy wręcz oskarżeń wysuwanych wobec decyzji władz państwowych czy kościelnych. Szanujemy głos każdego obywatela i wierzącego. Jednak czasami można odnieść wrażenie, że nachalne ataki krytyki i nawoływanie do działań sprzecznych z zaleceniami władz kościelnych i państwowych, nie mają wiele wspólnego z chęcią budowania jedności w tych trudnych i wzywających nas do solidarności czasach. Czy nie zastanawialiśmy się nad tym, że szatan, jako ojciec kłamstwa, może zechcieć nas podzielić? Przecież nie jesteśmy teraz wolni od pokus, w tym pokusy reformowania Kościoła i hierarchów. Każdy kapłan, biskup, odpowiedzialny członek rodziny, czuje się zatroskany o powierzony mu Lud, wspólnotę domu, z którą żyje na ziemi i pielgrzymuje drogą zbawienia. Jak poucza nas święty Paweł: „A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,1-2).

Z przykrością odnotowujemy również informacje o piętnowaniu osób chorych na koronawirusa, przebywających w izolacji i na kwarantannie, czy też niekiedy o odcinaniu się od posługi personelu medycznego. Trzeba zdecydowanie potępić tego rodzaju osądy, konfabulacje, kłamliwe pomówienia czy wręcz wyrażane wobec tych osób represje. Nie wolno nam zapominać, że służby pomocowe ratują nasze życie i poświęcają się na rzecz innych, zawsze kosztem własnego zdrowia oraz często kosztem wielotygodniowej rozłąki z własnymi rodzinami. Chorzy zaś, czy osoby przebywające na kwarantannie, niosą krzyż cierpienia, bólu, samotności i niepewności jutra. Chrześcijańska postawa domaga się więc od nas gestów Weroniki i Szymona Cyrenejczyka, a nie krzykliwych głosów podejrzeń czy osądów. Postarajmy się bronić i wspierać w każdy możliwy sposób zarówno tych, którzy pracują na rzecz chorych, jak i ludzi doświadczonych chorobą lub izolacją. Zwracamy się za św. Pawłem z apelem, który jednocześnie stanowi dla nas wszystkich chrześcijańskie i ogólnoludzkie zadanie: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4,3).

Jako biskupi metropolii przemyskiej, prosimy Was wszystkich o jedność i solidarność. Zaprzestańmy bezpodstawnych słów oskarżeń i krzywdzących opinii. Przestańmy szerzyć w umysłach wierzących zamęt, który nikomu i niczemu nie służy.

Spróbujmy się jednoczyć w modlitwie i w tęsknocie za życiem sakramentalnym, a więc za źródłem Bożej łaski. Niech obce nam będą podziały, krytykanctwo, manipulowanie ludzkimi dramatami czy piętnowanie tych, którzy ofiarnie służą naszym obywatelom.

 1. Intencje są wywieszone w gablotce i na stronie internatowej. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają transmisję Mszy św.
 2. W ostatnim czasie zmarł: + Henryk Bździuch

O Autorze

Zobacz także:

Dodaj komentarz:

Back to Top